Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce: Společnost MORELLO s.r.o., IČ 262 85 801, se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno (dále jen „MORELLO“). Kontaktní osobou na straně MORELLO je Mgr. Kristýna Beranová, e-mail: morello@morello.cz.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými MORELLO uzavírá Smlouvy, nebo další osoby, které využívají služeb MORELLO.

MORELLO není povinen a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:

MORELLO zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo je smluvní stranou uveden jako kontaktní osoba; ochrany majetku MORELLO; marketingových aktivit MORELLO, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb MORELLO.

MORELLO zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

Oprávněný zájem společnosti MORELLO je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. Za tímto účelem MORELLO zpracovává osobní údaj spojený s videonahrávkou podoby subjektu údajů pro účel ochrany majetku, života a zdraví; identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě. MORELLO nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Osobní údaje mohou pro správce zpracovávat subjekty, jenž pro správce zajišťují účetnictví a daňové poradenství.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

MORELLO zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu, vyjma osobního údaje spojeného s videonahrávkou podoby subjektu údajů, který MORELLO zpracovává po dobu 30 dnů od jeho pořízení. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. Správce neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Jestliže subjekt údajů neposkytne identifikační a kontaktní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany MORELLO služby.

Práva subjektu údajů:

III. COOKIES

Subjekt údajů bere na vědomí, že správce používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, jež jsou zasílány do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, které identifikují prohlížeč Subjektu údajů, nahrávají uživatelské aktivity Subjektu údajů, jakmile Subjekt údajů vstoupí na webové stránky www.morello.cz a také mohou být použity ke sledování aktivity subjektu údajů, měření sledovanosti a dalších parametrů provozu internetových stránek www.morello.cz. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno. Při návštěvě webových stránek správce dochází k automatické identifikaci IP adresy Subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Subjektu údajů po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek správce, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod. apod. V Brně, dne 11.5.2018

Velkými výhodami našeho víceúčelového areálu v Olomouci jsou:

 • špičková dostupnost z dálnice Brno-Ostrava (3 min.), z centra Olomouce (2 min.)
 • non-stop provoz, dostupnost 24 hod. denně
 • oplocený a zabezpečený areál, stálý dozor kamerového systému a přítomnosti hlídací služby
 • nové asfaltové komunikace a povrchy
 • nové inženýrské sítě
 • všechny objekty mají nová plastová okna
 • výborná dostupnost telekomunikačních a datových služeb
 • parkování nájemníků i jejich zákazníků před i v areálu
 • vlastní trafostanice s dostatečným rezervovaným příkonem
 • vytápění zemním plynem lokálními plynovými kotli pro příslušné nebytové prostory (s podružným měřením spotřeby plynu)
 • do zlepšování kvality služeb pro naše nájemníky trvale a každoročně investujeme značné finanční prostředky